Политехник коллежийн 280 гаруй оюутнуудад

Оюутны эрүүл мэндийг дэмжих аяны хүрээнд Политехник коллежийн 280 гаруй оюутнуудад “Гэр бүл төлөвлөлт, жирэмслэлтээс сэргийлэх арга”, “Бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчний тухай”, “Архи тамхины хор хөнөөл”, “Эрүүл зөв хооллолт” сэдвүүдээр сургалт зохион байгууллаа.

X