Пневмококкийн эсрэг вакцин, халдварт саагийн эсрэг идэвхигүйжүүлсэн вакцинуудыг дархлаажуулалтанд нэвтрүүлэх

“Пневмококкийн эсрэг вакцин, халдварт саагийн эсрэг идэвхигүйжүүлсэн вакцинуудыг дархлаажуулалтанд нэвтрүүлэх” сургалт зохион байгуулагдлаа.

Өнөөдөр Дорнод аймгийн анхан шатны эрүүл мэндийн төвүүдийн дарга, вакцинатор бага эмч, сувилагч нар болон бусад холбогдох мэргэжилтнүүд сургалтад хамрагдаж байна.

Сургалтад хамрагдсанаар дархлаажуулалтанд нэвтэрч буй пневмококкийн эсрэг вакцин, халдварт саагийн идэвхигүйжүүлсэн вакциныг нэвтрүүлэхэд анхаарах асуудлууд, мэдлэг хандлагa сайжирч, шинэ вакциныг нэвтрүүлэх үйл явц амжилттай хэрэгжих юм.

 

X