Оюутны эрүүл мэндийн дэмжих аян үргэлжилж байна

“ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА-ЭРҮҮЛ ОЮУТАН” уриатай оюутны эрүүл мэндийг дэмжих аян болон Дэлхий нийтээр ХДХВ, ДОХ-ын асуудалд анхаарал хандуулах өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд Монгол улсын их сургуулийн Дорнод аймаг дахь салбар сургууль, Политехник коллеж, Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн оюутнуудад халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт зохион байгууллаа.

X