“Орон нутагт гэмтэл согогийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах” төсөл

Дорнод аймагт “ОРОН НУТАГТ ГЭМТЭЛ СОГОГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ” төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Гэмтэл Согог Судлалын Үндэсний Төвийн ерөнхий захирал Т.Мөнхсайхан тэргүүтэй удирдлагууд болон эмч, сувилагч нарын баг БОЭТ-ийн мэс засал тасаг, анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмч, сувилагч нарт сургалт зохион байгуулж байна.

X