Олон улсын цагаан таягтны өдөр

2018 оны 10 дугаар сарын 18-ны “Олон улсын цагаан таягтны өдөр”-өөр Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газартай хамтран харааны бэрхшээлтэй иргэд болон бусад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд анхан шатны тусламж үйлчилгээг хүргэн гарын авлага тарааж, витаминжууллаа.

X