Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн талаар чадавхжуулах сургалт боллоо

8-р сургууль “Өсвөрийн сургагч багш клуб”-ын сурагчдад Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн талаар чадавхжуулах сургалт боллоо

X