Нийгмийн эрүүл мэндийн халуун цэгт ажиллаж байгаа алба хаагч нарт

Коронавирус /Covid-19/ -ийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нийгмийн эрүүл мэндийн төлөө халуун цэгт ажиллаж байгаа алба хаагч нарт байгууллага, хамт олон, иргэд сайн дурын хүмүүнлэгийн тусламжаа үзүүлсээр байна.

http://do.nema.gov.mn/n/86849

X