МСҮТөвийн 140 гаруй оюутнуудад

Оюутны эрүүл мэндийг дэмжих аяны хүрээнд Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 140 гаруй оюутнуудад “Гэр бүл төлөвлөлт, жирэмслэлтээс сэргийлэх арга”, “Бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчний тухай”, “Архи тамхины хор хөнөөл”, “Эрүүл зөв хооллолт” сэдвүүдээр сургалт зохион байгууллаа.

X