Коронавируст халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл

Коронавируст халдварын нөхцөл байдлын мэдээлэл

Коронавируст халдварын улмаас мэдрэл, сэтгэцийн талаас нойргүйдэл буюу нойрны хямрал их үүсч байна.

X