Зөвлөмж: Та гэртээ болон албан байгууллагатаа халдваргүйтгэлийг хийж Ковид-19 халдвараас сэргийлээрэй

Зөвлөмж: Та гэртээ болон албан байгууллагатаа халдваргүйтгэлийг хийж Ковид-19 халдвараас сэргийлээрэй

X