Зарлан мэдээллийн дохионы дадлага сургууль боллоо

Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дуут дохио дуугарах үеэр гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн алба сургууль дадлагад идэвхтэй оролцлоо.

X