ЕБС, СӨБ-ийн байгууллагуудад халдвар хамгааллын дэглэмийг мөрдөж ажиллах цахим сургалт

Боловсрол, шинжлэх ухааны газар болон ерөнхий боловсрол сургууль, цэцэрлэгүүдийн тандалтын багуудад коронавиурст халдвар/ковид-19/-ын нөхдөл байдал, халдвар хамгааллын дэглэмийг мөрдөж ажиллах цахим сургалтыг зохион байгууллаа.

X