ЕБС-ийн багш ажилчдад “Ковидын үеийн сэтгэл зүй’

Халхгол сумын Хилийн цэргийн 0198 дугаар ангийн бие бүрэлдэхүүн, заставын орлогч, ариун цэврийн зааварлагчид болон ЕБС-ийн багш ажилчдад “Ковидын үеийн сэтгэл зүй’, “Архины хор уршиг, урьдчилан сэргийлэлт” сэдвүүдээр мэдээлэл хийлээ. Хамтран ажилласан Хилийн цэргийн 0198 дугаар анги, Улаан загалмайн хорооны хамт олонд талархал илэрийлье.

X