Дэмжлэгт хяналт хийж, тусгай асуумжийн дагуу үнэлэн, зөвлөмж өглөө

Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн тархвар судлагч Ч.Уртнасан, дата менежер Б.Ганцоож, вируслогч эмч Ц.Наранзул нар томуугийн харуулдан тандалтын нэгжүүд ӨЭМТ, ЭМГ, БОЭТөвд 2018 оны 12 дугаар сарын 3-4-ны өдрүүдэд ажиллаж дэмжлэгт хяналт хийж, тусгай асуумжийн дагуу үнэлэн, зөвлөмж өгч ажиллаа.
ЭМГ, ӨЭМТ, БОЭТ-ийн 30 эмч ,мэргэжилтнүүдэд ТТӨ-ний эмнэлзүй, сорьц авах, хадгалах талаар сургалтыг зохион байгууллаа

X