Дорнод их сургуулийн дотуур байрны оюутнуудад

Оюутан залуусын эрүүл мэндийн эрсдэлийг бууруулах, эрүүл зан үйл, дадал төлөвшүүлэх зорилгоор Дорнод их сургуулийн

This slideshow requires JavaScript.

дотуур байрны оюутнуудад сургалт зохион байгууллаа

X