Дорнод их сургуулийн дотуур байрны оюутнуудад

Оюутан залуусын эрүүл мэндийн эрсдэлийг бууруулах, эрүүл зан үйл, дадал төлөвшүүлэх зорилгоор Дорнод их сургуулийн

дотуур байрны оюутнуудад сургалт зохион байгууллаа

X