“Дархлаатай Чойбалсанчууд” аянд нэгдээрэй

“Дархлаатай Чойбалсанчууд” аянд нэгдээрэй. Дархлаажуулалтын нэмэлт тундаа хамрагдаж, халдварт өвчнөөс өөрийгөө болон хайртай бүхнээ хамгаалаарай.
💉Аяны хүрээнд Найрамдал паркд 10.00-17.00 цагт Дархлаажуулалтын цэг💉4 байрлаж байна

<div id=”divContainer” style=”left: 50px; top: 90px;”>
<div id=”frameContainer” style=”overflow: hidden;”>

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkherlen.dd.gov.mn%2Fvideos%2F638068650838094%2F&show_text=false&width=560&t=0″ width=”560″ height=”314″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share” allowFullScreen=”true”></iframe>
</div>
</div>

X