дархлаажуулалтын бүүстер тунгын явц, хүйтэн хэлхээ, тоног төхөөрөмжийн хэрэглээнд дэмжлэгт хяналт хийлээ

НҮБ-ийн Хүүхдийн сангийн дархлаажуулалтын багийн ажлын хэсэг Коронавируст халдвар /COVID-19/-ын дархлаажуулалтын бүүстер тунгын явц, хүйтэн хэлхээ, тоног төхөөрөмжийн хэрэглээнд дэмжлэгт хяналтыг ЭМГ, Мянган жаргалан ӨЭМТ, Хөлөнбуйр сумын эрүүл мэнд төвд 04.02-04.03 өдрүүдэд ажиллалаа.
04.04-04.06 өдрүүдэд Матад, Халхгол сумдын ЭМТ дээр ажиллахаар төлөвлөгдсөн байна
X