Даатгуулагчийг урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд хамруулах журам”

Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 19 тоот тогтоолоор баталсан “Даатгуулагчийг урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд хамруулах журам”-ын талаарх сургалтыг 2018.10.25-ны өдөр Бүсийн төв Дорнод аймгийн Онцгой байдлын газрын бие бүрэлдэхүүнд зохион байгууллаа. Уг сургалтад Онцгой байдлын газрын 83 албан хаагч хамрагдлаа. Энэхүү сургалтыг 2018.10.26-ны өдөр УБТЗ-ын Баянтүмэн тасгийн ажиллагсдад зох

ион байгуулна

X