“Гэрэлт ирээдүйд гар бүү хүр” аяны хүрээнд сургалт зохион байгууллаа

Жил бүрийн 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийг “Хүүхдийг зодож шийтгэхийг таслан зогсоох олон улсын өдөр” болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг билээ.
Энэ жилийн өдрийг “Гэрэлт ир ээдүйд гар бүү хүр” уриан дор тэмдэглэж байгаа бөгөөд ЭМГ-ын эцэг эхийн зөвлөлөөс хүүхдийг зодож шийтгэхийн сөрөг үр дагаврын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх сургалтыг нийт албан хаагчдад зохион байгууллаа.
X