Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуульд оролцож байна

Дорнод аймагт зохион байгуулагдаж буй Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуульд Эрүүл мэндийн албаны штабын гишүүд танхимаар болон цахимаар оролцож байна.

X