БҮХ НИЙТИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОВСРОЛ

Халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх “Эрт илрүүлэг үзлэг”, “Эрүүл зөв хооллолт, дасгал хөдөлгөөн”, “Архи тамхины хор нөлөө түүнээс урьдчилан сэргийлэх”, “Стресс менежмент”, “Сүрьеэ болон БЗДХ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх” сургалтуудыг төрийн 8 байгууллагын 142 албан хаагчдад зохион байгуулав.
X