“БЭЛЭН БАЙ” СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

“Дэлхийн Зөн Монгол” Олон Улсын Байгууллага нь АНУ-ын олон улсын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй орон нутаг төсөл”-ийг 2023-2025 онуудад хэрэгжүүлж байна.
Уг төслийн хүрээнд Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах мэдлэг, чадварыг олон нийтэд олгох “Бэлэн бай” сургалтын сургагч багш бэлтгэх сургалтаар Эрүүл мэндийн газар нь сургагч багш бэлтгэхэдхамтран оролцлоо.
Мөн тус сургалтын үеэр “Мал амьтнаас хүнд халдварладаг халдварт өвчин”-ий талаар сургалт зохион байгууллаа.”
X