Бэлгийн замаар дамжих халдварын эрт илрүүлэг, үзлэг шинжилгээ

Бэлгийн замаар дамжих халдварын эрт илрүүлэг үзлэгийг зохион байгуулах Аймгийн засаг даргын А/280 захирамж, Эрүүл мэндийн газрын даргын А/29 тушаалын дагуу Халдварт өвчнөөс сэргийлэх төслийн хүрээнд Дорнод аймгийн хэмжээнд 15-55 насны зорилтот бүлгийн хүн амд бэлгийн замаар дамжих халдварын талаар эрүүл мэндийн боловсрол олгох, өвчлөл, тархалтыг эрчимтэй бууруулах зорилготой Бэлгийн замын халдвараас урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг, үзлэг шинжилгээ 2019 оны 12 дугаар сарын 10 хүртэл зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж  байна.  Тус урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг “Степ голд” ХХК, “Шинь Шинь” ХХК-ний ажилчдад  2019 оны 07 дугаар сарын 16-аас 24-ний хооронд хийж эхлээд байна.

X