“БИ СУВИЛАГЧ” ТӨСЛИЙН ЦАХИМ ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“БИ СУВИЛАГЧ” ТӨСЛИЙН ЦАХИМ ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/28 дугаар захирамжийн хүрээнд зохион байгуулагдах “Би сувилагч” төслийн танилцуулга, мэдээллийг 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 13.00 цагт цахимаар зохион байгууллаа.
Цахим хуралд БОЭТ, УАУТ, сум, өрхийн эрүүл мэндийн байгууллагын сувилахуйн багийн 28 ахлагч оролцож нэмэлт мэдээллээр тодруулга авч ажиллалаа.
X