“Би сувилагч” болзолт уралдааны шалгаруулалт эхэллээ

Аймгийн Засаг даргын 2024 оны А/11 дүгээр захирамжаар 3 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж буй “БИ СУВИЛАГЧ” болзолт уралдаан 01 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжиж байна. Уралдаан 3 үе шаттай зохион байгуулагдах ба шалгарсан 3 сувилагчийг орон сууц худалдан авахад нь дэмжлэг үзүүлж тус бүр 20.0 сая төгрөгөөр урамшуулна.
Сувилагч нартаа амжилт хүсье.
X