“БИ СУВИЛАГЧ” БОЛЗОЛТ УРАЛДААНЫ ГУРАВДУГААР ШАТНЫ ШАЛГАРУУЛАЛТ ЭХЭЛЖ БАЙНА

Аймгийн Засаг даргын 2024 оны А/11 дүгээр захирамжаар хэрэгжиж буй “Би сувилагч” болзолт уралдааны гуравдугаар шатны шалгаруулалт “Хүмүүнлэгийн үйлсэд оролцох, иргэд, олон нийтэд чиглэсэн үйл ажиллагаа, арга хэмжээ”-ээр 03 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 08-ны хугацаанд зохион байгуулагдана.  Тус шатанд шалгарсан 10 сувилагч удирдамжид заагдсан үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтэд зохион байгуулж хэвлэл мэдээлэл, цахим хуудсаар сурталчилан ажиллах ба уралдааны үр дүнд шилдэг 3 сувилагч шалгарна. Сувилагч нартаа амжилт хүсье.

X