“Биеийн тамир, спортыг дэмжигч байгууллага”-аар шалгарлаа

Аймгийн Биеийн тамир спортын газраас төрийн болон төрийн өмчит байгууллагуудын дунд зохион байгуулсан уралдаанд оролцож “БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫГ ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛЛАГА”-аар шалгаран талархал, спортын хэрэгслийн эзэд боллоо.
Хамт олондоо баяр хүргэе.

X