БИДНИЙ ДЭЛХИЙ – БИДНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД

Жил бүрийн 4 дүгээр сарын 7-ны өдрийг Дэлхийн эрүүл мэндийн өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Энэ жил “БИДНИЙ ДЭЛХИЙ – БИДНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД” уриатайгаар зохион байгуулагдаж байна.
Тэмдэглэлт өдрийн хүрээнд иргэдэд халдварт болон халдварт бус өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгаа хийж, гарын авлага, зөвлөмж өгч ажиллалаа.
Иргэд та бүхнийг амьдралын эрүүл хэв маягыг хэвшүүлэн дасгал хөдөлгөөн хийх, эрүүл зохистой хооллох, хорт зуршлаас татгалзахыг уриалж байна.

X