БЗДХ-аас урьдчилан сэргийлэх

Бэлгийн замаар дамжих халдвараас урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг үзлэг, шинжилгээ үргэлжилж байна.

БЗДХ-аас урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг үзлэг, шинжилгээнд Петро чайна Дачин тамсаг ХХК-ий 19-р талбайн ажилчид хамрагдаж  байна.

X