Баян-Уул сумын эрүүл мэндийн төвд дэмжлэгт хяналт, үнэлгээ хийгдлээ

👌Эрүүл мэндийн газрын даргын баталсан улирдамжийн дагуу Захиргаа удирдлага, эдийн засаг, мэдээллийн хэлтсийн дарга Я.Эрдэнэтуяагаар ахлуулсан баг Баян-Уул сумын эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаанд хяналт, үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

X