Баяндун сумын эрүүл мэндийн төвд дэмжлэгт хяналт, үнэлгээ хийгдлээ

👌Эрүүл мэндийн газрын даргын баталсан улирдамжийн дагуу Захиргаа удирдлага, эдийн засаг, мэдээллийн хэлтэсийн дарга Я.Эрдэнэтуяагаар ахлуулсан баг Баяндун сумын эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаанд хяналт, үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

X