Байгууллагынхаа албан хаагчдыг Коронавируст халдвар илрүүлэх шинжилгээнд хамрууллаа

Аймгийн Онцгой комиссын 2022 оны 07 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд байгууллагынхаа албан хаагчдыг Коронавируст халдвар илрүүлэх шинжилгээнд хамрууллаа.

 

X