“АХА” тэмцээн зохион байгууллаа

Оюутны эрүүл мэндийг дэмжих аяны хүрээнд Дорнод их сургууль, Дорнод телевизтэй хамтран эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт, танин мэдэхүйн АХА тэмцээнийг амжилттай зохион байгууллаа.
Тус тэмцээнд Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн оюутан О. Батсүх, Дорнод их сургуулийн оюутан Б. Эрдэнэ-Очир нар шагналт байранд шалгарлаа.

This slideshow requires JavaScript.

X