Архи, согтууруулах ундааны хор уршгаас урьдчилан сэргийлэх

Монгол Улсын Засгийн газрын 2001 оны 224 дүгээр тогтоолоор жил бүрийн 2-р сард Архи, согтууруулах ундааны хор уршгаас урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл сурталчилгааны аян зохион байгуулж байна.

X