Антибиотикийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, Эмэнд нянгийн тэсвэржилт үүсэхээс сэргийлэх

Антибиотикийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, Эмэнд нянгийн тэсвэржилт үүсэхээс сэргийлэх сэдэвт сарын аян 2019.3.15-4.15 хугацаанд зохион байгуулагдаж байна.

X