Албан тушаалын тодорхойлолт

1ЭМГ-ын даргаүзэх
2Удирдлагын хэлтсийн даргаҮзэх
3Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн даргаҮзэх
4БЗДХ-ын асуудал хариуцсан их эмчҮзэх
5Дархлаажуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэнҮзэх
6Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн баталгаа, шагнал, ёс зүй хариуцсан мэргэжилтэнҮзэх
7Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнҮзэх
8Орчны эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнҮзэх
9Өсвөр үе, залуучуудын эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнҮзэх
10Эрүүл мэндийн статистик, мэдээ мэдээллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнҮзэх
11Сувилахуй, ахмад настан, хөнгөвчлөх тусламж хариуцсан мэргэжилтэнҮзэх
12Сүрьеэгийн асуудал хариуцсан их эмчҮзэх
13Сэтгэцийн эрүүл мэнд, донтох эмгэг, тандалт хариуцсан мэргэжилтэнҮзэх
14Уламжлалт анагаах ухаан, сэргээн засах тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэнҮзэх
15Халдварт бус өвчний сэргийлэлт, хавдрын эрт илрүүлэг, тандалт, бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэнҮзэх
16Халдварт өвчний асуудал хариуцсан мэргэжилтэнҮзэх
17Хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэнҮзэх
18Хүний нөөцийн мэргэжилтэнҮзэх
19Хүний нөөцийн сургалт, мэргэжлийн зөвшөөрөл, шагнал хариуцсан ажилтанҮзэх
20Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэнҮзэх
21Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан ахлах мэргэжлтэнҮзэх
22Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, эрсдэл, эмнэлгийн магадлан итгэмжлэл, тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэнҮзэх
23Чийрэгжүүлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнҮзэх
24Эрүүл мэндийн эдийн засаг, төсвийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэнҮзэх
25Эмийн чанар, аюулгүй байдал, эмийн зохистой хэрэглээ хариуцсан мэргэжилтэнҮзэх
26Эрүүл мэндийн боловсрол, сургалт хариуцсан мэргэжилтэнҮзэх
27Эх барих, эмэгтэйчүүдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнҮзэх
28Яаралтай, гамшгийн үеийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэнҮзэх
X